Thursday, 13/08/2020 - 03:55|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM

HỘI THI KỂ CHUYỆN SÁCH CẤP TRƯỜNG 2017 -2018

Hình ảnh học sinh thi Kể chuyện Sách cấp trường 2017 -2018